Δωρεά Ωαρίων

Πότε πρέπει όµως να σκέφτεται
κανείς τη δωρεά ωαρίων;

Η δωρεά ωαρίων αποτελεί επιλογή για τις ακόλουθες οµάδες γυναικών:

α) Γυναίκες που έχουν χάσει τη δυνατότητα να παράγουν ικανό αριθµό ωαρίων για γονιµοποίηση. Σε αυτήν την οµάδα ανήκουν:

– Γυναίκες µε πρόωρη εµµηνόπαυση
– Στειρότητα λόγω θεραπείας καρκίνου
– Γυναίκες προχωρηµένης ηλικίας
Ανύπαρκτες ή υποπλαστικές ωοθήκες (Τurner`s syndrome)

β) Γυναίκες των οποίων οι ωοθήκες παράγουν ικανό αριθµό ωαρίων αλλά χρειάζονται δανεικά ωάρια γιατί:

– Μεταφέρουν κληρονοµούµενη γονιδιακή ανωµαλία
– Έχουν µειωµένη ανταπόκριση σε φάρµακα διέγερσης ωοθηκών
Έχουν υποστεί πολλές θεραπείες εξωσωµατικής χωρίς να επιτευχθεί εγκυµοσύνη,
– Έχουν ιστορικό πολλαπλών αποβολών.

Πόσο εύκολο είναι να βρεθεί η κατάλληλη δότρια;

Η ελληνική νοµοθεσία καθορίζει το κάθε βήµα της δωρεάς ωαρίων και η διαδικασία είναι απόλυτα ανώνυµη και εθελοντική.

Ανώνυµη: Το ζευγάρι και η δότρια υπογράφουν έγγραφες συναινέσεις πριν τη θεραπεία µε βάση τις οποίες δεν επιτρέπεται να µάθει κανείς από τους δύο την ταυτότητα του άλλου. Εθελοντική: Η κάθε γυναίκα πρέπει να αποφασίσει µόνη της αν επιθυµεί να βοηθήσει µια άλλη γυναίκα η οποία αδυνατεί να αποκτήσει παιδί µε δικά της ωάρια. Ο νόµος προβλέπει αποζηµίωση της δότριας για έξοδα µετακίνησης, και απώλεια εισοδήµατος λόγω της θεραπείας της. Στην επιλογή της δότριας λαµβάνονται υπόψη τόσο τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της λήπτριας όσο και η οµάδα αίµατος. ∆ιενεργούνται λεπτοµερείς ιατρικές εξετάσεις για την επιλογή των συµβατότερων δοτριών καθώς και ψυχολογική αξιολόγηση. Ο εκτενής γενετικός έλεγχος µεγιστοποιεί την πιθανότητα απόκτησης υγιούς παιδιού.

Η δότρια παρέχει ωάρια στο ζευγάρι αφού έχει υποβληθεί σε φαρµακευτική διέγερση των ωοθηκών της και επακόλουθη ωοληψία. Τα ωάρια αυτά γονιµοποιούνται µε το σπέρµα που προέρχεται από τον σύζυγο/σύντροφο του ζευγαριού και µεταφέρονται στην λήπτρια.

Πόσο εύκολο
είναι να βρεθεί
η κατάλληλη
δότρια;

Η ελληνική νοµοθεσία καθορίζει το κάθε βήµα της δωρεάς ωαρίων και η διαδικασία είναι απόλυτα ανώνυµη και εθελοντική.

Ανώνυµη: Το ζευγάρι και η δότρια υπογράφουν έγγραφες συναινέσεις πριν τη θεραπεία µε βάση τις οποίες δεν επιτρέπεται να µάθει κανείς από τους δύο την ταυτότητα του άλλου. Εθελοντική: Η κάθε γυναίκα πρέπει να αποφασίσει µόνη της αν επιθυµεί να βοηθήσει µια άλλη γυναίκα η οποία αδυνατεί να αποκτήσει παιδί µε δικά της ωάρια. Ο νόµος προβλέπει αποζηµίωση της δότριας για έξοδα µετακίνησης, και απώλεια εισοδήµατος λόγω της θεραπείας της. Στην επιλογή της δότριας λαµβάνονται υπόψη τόσο τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της λήπτριας όσο και η οµάδα αίµατος. ∆ιενεργούνται λεπτοµερείς ιατρικές εξετάσεις για την επιλογή των συµβατότερων δοτριών καθώς και ψυχολογική αξιολόγηση. Ο εκτενής γενετικός έλεγχος µεγιστοποιεί την πιθανότητα απόκτησης υγιούς παιδιού.

Η δότρια παρέχει ωάρια στο ζευγάρι αφού έχει υποβληθεί σε φαρµακευτική διέγερση των ωοθηκών της και επακόλουθη ωοληψία. Τα ωάρια αυτά γονιµοποιούνται µε το σπέρµα που προέρχεται από τον σύζυγο/σύντροφο του ζευγαριού και µεταφέρονται στην λήπτρια.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας µε δωρεά ωαρίων;

Η δωρεά ωαρίων έχει υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας, µια και τα ωάρια προέρχονται από νεαρές γυναίκες <30 ετών µε τεκµηριωµένη γονιµότητα. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι διεθνώς πάνω από 50%. Είναι τόσο υψηλά γιατί το ποσοστό εγκυµοσύνης και γέννησης ζωντανού παιδιού εξαρτάται από την ηλικία των ωαρίων και όχι από την ηλικία της µητέρας. Η λήπτρια δε χρειάζεται να έχει σταθερό κύκλο για να κυοφορήσει. Αν η µήτρα της είναι υγιής, τότε το σώµα της θα µπορέσει να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός εµβρύου, δηλαδή την κύηση ως τον τοκετό

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας µε δωρεά ωαρίων;

Η δωρεά ωαρίων έχει υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας, µια και τα ωάρια προέρχονται από νεαρές γυναίκες <30 ετών µε τεκµηριωµένη γονιµότητα. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι διεθνώς πάνω από 50%. Είναι τόσο υψηλά γιατί το ποσοστό εγκυµοσύνης και γέννησης ζωντανού παιδιού εξαρτάται από

την ηλικία των ωαρίων και όχι από την ηλικία της µητέρας. Η λήπτρια δε χρειάζεται να έχει σταθερό κύκλο για να κυοφορήσει. Αν η µήτρα της είναι υγιής, τότε το σώµα της θα µπορέσει να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός εµβρύου, δηλαδή την κύηση ως τον τοκετό

Πόσο εύκολο είναι να αποφασίσετε αν αυτή η θεραπεία είναι σωστή για εσάς;

Πόσο εύκολο είναι να αποφασίσετε αν αυτή
η θεραπεία είναι σωστή για εσάς;

Η απόφαση για δωρεά ωαρίων ή για περαιτέρω προσπάθειες εξωσωµατικής εξαρτάται κυρίως από το πόσο η γυναίκα θέλει να εξαντλήσει τις όποιες µικρές πιθανότητες επίτευξης εγκυµοσύνης έχει ακόµα µε δικό της γενετικό υλικό. Ο ρόλος του ειδικού είναι να παρουσιάσει τα δεδοµένα µε απόλυτη σαφήνεια και να διατυπώσει τη γνώµη του. Η απόφαση για το πότε θα γίνει δωρεά ωαρίων, εάν το ζευγάρι το επιλέξει, δεν είναι πιεστική, ενηµερώνοντας βέβαια ότι υπάρχει το όριο των 50 ετών έως δικαίωµα τεκνοποίησης της γυναίκας. Η απόφαση για λήψη ξένου ωαρίου είναι για εκατοντάδες ζευγάρια η µόνη λύση για να γίνουν γονείς. Είναι αναφαίρετο δικαίωµα κάθε γυναίκας να έχει τη δυνατότητα να βιώσει τη µητρότητα όταν η φύση της το έχει στερήσει πρόωρα.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η δωρεά ωαρίων;

Η δωρεά ωαρίων είναι η δωρεά γενετικού υλικού σε ένα  υπογόνιμο ζευγάρι από μία άλλη γυναίκα με σκοπό την επίτευξη εγκυμοσύνης της γυναίκας του ζευγαριού με το σπέρμα του συντρόφου της.

Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται η δωρεά ωαρίων;

Σε γυναίκες που έχουν χάσει τη δυνατότητα να παράγουν ικανή ποσότητα ωαρίων για γονιµοποίηση ή σε γυναίκες με κληρονομούμενες γονιδιακές ανωμαλίες.

Ποια είναι η διαδικασία για τη δωρεά ωαρίων;

Η ελληνική νοµοθεσία ορίζει λεπτομερώς την διαδικασία της δωρεάς ωαρίων και η οποία είναι απόλυτα ανώνυµη και εθελοντική. Η δότρια παρέχει το γενετικό της υλικό στο ζευγάρι αφού έχει υποβληθεί σε φαρµακευτική διέγερση των ωοθηκών της και στη συνέχεια στην διαδικασία της ωοληψίας.