Η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού

Υπάρχει πράγματι σχέση της ορμονικής θεραπείας με τον καρκίνο του μαστού;

Για δεκαετίες, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συχνή κακοήθεια στις γυναίκες. Εξωγενή και ενδογενή οιστρογόνα και προγεσταγόνα έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τον καρκίνο του μαστού. Τα αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της φάσης διέγερσης της εξωσωματικής γονιμοποίησης θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Είσαι και εσύ από αυτές που φοβάσαι ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση θα σου δημιουργήσει καρκίνο του μαστού.

Μια από τις μεγαλύτερες σχετικές μελέτες (ΟΜΕGA study) η οποία δημοσιεύτηκε το 2016, πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε θεραπεία γονιμότητας από το 1980-1995 με διάμεση παρακολούθηση 21 ετών. 19.158 γυναίκες που ξεκίνησαν θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης εκείνη την περίοδο (ομάδα IVF) συγκρίθηκαν με 5950 γυναίκες (ομάδα μη-IVF) από όλες τις 12 κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης στις Κάτω Χώρες. Η διάμεση ηλικία κατά το τέλος της παρακολούθησης ήταν 53,8 χρόνια για την ομάδα της εξωσωματικής γονιμοποίησης και 55,3 χρόνια για την ομάδα μη-IVF.

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις πιθανότητες να εμφανίσει μια γυναίκα καρκίνο μαστού με βάση τη χορήγηση ή όχι φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι καθησυχαστικά για τις γυναίκες που καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση σχέση της ορμονικής θεραπείας στην εξωσωματική γονιμοποίηση με τον καρκίνο του μαστού.

Εξάλλου είναι γνωστό ότι η υπογονιμότητα, είναι ανεξάρτητος προδιαθεσικός παράγοντας εμφάνισης γυναικολογικού καρκίνου και ενδεχομένως το μικρό αυτό ποσοστό των γυναικών που παρουσίασαν γυναικολογικό καρκίνο μετά από την εξωσωματική να είχε παρουσιάσει την νόσο και χωρίς την θεραπεία αυτή.