Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εξωσωματική με δωρεά ωαρίων!

Στις μέρες μας ο αριθμός  των ζευγαριών που καταφεύγουν στην  εξωσωματική με δωρεά ωαρίων ώστε να γίνουν γονείς συνεχώς αυξάνεται. Αν και πρόκειται για μία επιλογή η οποία πολλές φορές έχει αντιμετωπιστεί με επιφυλάξεις, λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων και των ηθικών διλλημάτων που προκύπτουν από αυτή, εντούτοις αποτελεί μονόδρομο για πολλά ζευγάρια που λαχταρούν να κρατήσουν το μωρό τους στην αγκαλιά τους!

Ιατρικοί λόγοι για τους οποίους προτείνεται η εξωσωματική με δωρεά ωαρίων

Η λύση της δωρεάς ωαρίων προτείνεται  κυρίως σε περιπτώσεις υπογονιμότητας που οφείλεται σε μειωμένη ωοθηκική εφεδρεία, δηλαδή σε μειωμένο αριθμό ωοθυλακίων, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 7 στις 10  γυναίκες άνω των  45 ετών που επιδιώκουν να συλλάβουν, χρειάζεται να προβούν σε εξωσωματική με ξένα ωάρια, λόγω της απότομης πτώσης της ποιότητας ωαρίων τους μετά την ηλικία των 35-40 ετών. Πέρα όμως από τον παράγοντα της ηλικίας, υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας που οφείλονται σε αιτίες όπως είναι οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες και οι θεραπείες κατά του καρκίνου.

Η δωρεά ωαρίων μπορεί επίσης να απαιτείται σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων ανεπιτυχών κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης και όταν υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης μιας γενετικής ασθένειας από το DNA της μητέρας σε αυτό του μωρού.

Τι πρέπει να γνωρίζουν δότρια και λήπτρια πριν την δωρεά ωαρίων

Στη δωρεά ωαρίων, η λήπτρια μητέρα δέχεται τα ωάρια της δότριας, αλλά είναι αυτή που βιώνει την  εμπειρία της κυοφορίας, καθώς το σώμα της θρέφει και συντηρεί το υπό ανάπτυξη έμβρυο. Τα ποσοστά επιτυχίας των εξωσωματικών που προέρχονται από ωάρια νεαρών γυναικών ηλικίας κάτω των 30 με τεκμηριωμένη γονιμότητα,  είναι πολύ υψηλά καθώς τα ποσοστά επιτυχίας κύησης εξαρτώνται από την ηλικία των ωαρίων και όχι της μητέρας που θα κυοφορήσει το έμβρυο. Με άλλα λόγια αν η λήπτρια έχει μία υγιή μήτρα, θα είναι σε θέση να κυοφορήσει ανεξάρτητα από το απόθεμά των ωοθηκών της σε ωάρια!

Κάθε δότρια πρέπει να γνωρίζει πως η διαδικασία δωρεάς δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στη γονιμότητα της αρκεί να την αναλάβει ιατρός ειδκός στον τομέα αυτόν . Οι μέθοδοι και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται  για την λήψη ωαρίων από την δότρια είναι παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στην κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιθανοί κίνδυνοι είναι το ίδιο χαμηλοί με αυτούς που μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυναίκα, εάν υποβληθεί σε λήψη ωαρίων για τη δική της εγκυμοσύνη.

Νομικό πλαίσιο για την εξωσωματική με δωρεά ωαρίων

Στην Ελλάδα, οι κανόνες που διέπουν τη δωρεά Ωαρίων και εμβρύων περιγράφονται με σαφήνεια βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Σύμφωνα με αυτό, γυναίκες έως 54 ετών μπορούν να λάβουν τη δωρεά, εν αναμονή της έγκρισης από την ΕΑΙΥΑ. Η δωρεά πρέπει να γίνει ανώνυμα και οι δύο πλευρές πρέπει να υπογράψουν έντυπα συγκατάθεσης πριν από τη διαδικασία, όπως ορίζει ο νόμος.

Ακόμα η δότρια θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι άνω των 18 ετών, αλλά κάτω των 35 ετών, εκτός αν υπάρχει απόφαση της ΕΑΙΥΑ που επεκτείνει το όριο στα 40.
  • Να μην υπόκειται σε δικαστική συμπαράσταση.
  • Να έχει ένα φυσιολογικό ιατρικό ιστορικό και φυσιολογικά ευρήματα στον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο που θα υποβληθεί.

Πως γίνεται η δωρεά ωαρίων

Ωοληψία: Το πρώτο βήμα για την λήψη ωαρίων από την δότρια είναι η φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών της με ενέσιμες ορμόνες (FSH και LH) που λαμβάνει καθημερινά στην αρχή του έμμηνου κύκλου. Όταν οι εξετάσεις υποδείξουν ότι έχει παραχθεί ικανός αριθμός ώριμων ωοθυλακίων, χορηγούνται πρόσθετες ορμόνες και προγραμματίζεται η ωοληψία. Η ωοληψία γίνεται σε καθορισμένη ημέρα, κατόπιν χορήγησης ελαφριάς αναισθησίας.

Γονιμοποίηση: Την ημέρα της λήψης των ωαρίων από την δότρια, λαμβάνεται και το σπέρμα του συντρόφου της λήπτριας. Κατόπιν, γίνεται η γονιμοποίηση των ωαρίων με αυτό και την επόμενη μέρα γνωρίζουμε πόσα ωάρια έχουν γονιμοποιηθεί.

Εμβρυομεταφορά: Η εμβρυομεταφορά  πραγματοποιείται σε διάστημα 3-5 ημερών μετά την γονιμοποίηση και τα υπολειπόμενα έμβρυα κρυοσυντηρούνται για πιθανούς μελλοντικούς κύκλους εξωσωματικής. Παράλληλα, στην λήπτρια χορηγούνται φάρμακα για την υποστήριξη της εμφύτευσης του εμβρύου στη μήτρα της. Τέλος περίπου 10 ημέρες μετά την εμφύτευση η γυναίκα εξετάζεται για την άνοδο της b-HCG ορμόνης, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει επιτευχθεί η κύηση.

Η μητρότητα και η εμπειρία της κυοφορίας είναι δικαίωμα της κάθε γυναίκας και η εξωσωματική με δωρεά ωαρίων, τη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό.

Επικοινωνήστε άμεσα με το ιατρείο γονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της Δρ. Δήμητρας Κύρου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ώστε να μάθετε αν η δωρεά ωαρίων είναι η κατάλληλη μέθοδος για εσάς ώστε να βιώσετε την μητρότητα.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η δωρεά ωαρίων;

Η δωρεά ωαρίων είναι η δωρεά γενετικού υλικού σε ένα ζευγάρι από μία άλλη γυναίκα με σκοπό την επίτευξη κύησης στην γυναίκα του ζευγαριού η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υπογονιμότητας, λόγω χαμηλού ωοθυλακικού  δυναμικού.

Πότε προτείνεται η δωρεά ωαρίων;

Η δωρεά ωαρίων προτείνεται συχνά σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, σε γυναίκες με χρωμοσωμικές παθήσεις και σε γυναίκες που  έχουν υποβληθεί σε θεραπείες για τον καρκίνο.

Ποια είναι τα κριτήρια για να γίνει μία γυναίκα δότρια ωαρίων;

Η δότρια θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι άνω των 18 ετών, αλλά κάτω των 35 ετών, εκτός αν υπάρχει απόφαση της ΕΑΙΥΑ που επεκτείνει το όριο στα 40.
  • Να μην υπόκειται σε δικαστική συμπαράσταση.
  • Να έχει ένα φυσιολογικό ιατρικό ιστορικό και φυσιολογικά ευρήματα στον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο που θα υποβληθεί.