Γυναικεία Υπογονιμότητα

Οι Βασικοί Παράγοντες είναι:

– Σαλπιγγικός παράγοντας: Ο σαλπιγγικός παράγοντας ευθύνεται για το 25-30% των περιπτώσεων υπογονιµότητας.

Η συνάντηση του ωαρίου µε το σπερµατοζωάριο και η γονιµοποίηση πραγµατοποιούνται στη σάλπιγγα και εποµένως, καταστάσεις που επηρεάζουν τη φυσιολογική ανατοµία ή λειτουργία των σαλπίγγων οδηγούν σε υπογονιµότητα

Τέτοιες καταστάσεις είναι:

1. Οι σοβαρές λοιµώξεις του γεννητικού συστήµατος της γυναίκας που µπορεί να προκαλέσουν απόφραξη των σαλπίγγων, δηµιουργίαυδροσαλπίγγων (διατεταµένες σάλπιγγες που είναι γεµάτες από υγρό) ή δηµιουργία συµφύσεων στην πύελο.

2. Οι προηγούµενες χειρουργικές επεµβάσεις στην κοιλιά της γυναίκας που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τη δηµιουργία συµφύσεων δηµιουργώντας προβλήµατα στις σάλπιγγες.

Ωοθηκικός παράγοντας:
Aποτελεί το 15-20% των περιπτώσεων υπογονιµότητας. Αφορά:
1. Καταστάσεις ανωοθυλακιορρηξίας, όπως το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών, κατά τις οποίες δεν πραγµατοποιείται η απελευθέρωση του ωαρίου της γυναίκας, που σε φυσιολογικές συνθήκες συµβαίνει στο µέσο κάθε κύκλου.
2. Καταστάσεις κατά τις οποίες παρατηρείται ορµονική ανεπάρκεια µετά την ωοθυλακιορρηξία, ανεπάρκεια της ωχρινικής φάσης, µε αποτέλεσµα να µην εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες για την εµφύτευση του γονιµοποιηµένου ωαρίου στην µήτρα.
Μητριαίος παράγοντας:

 

Σε ένα 5-10% των περιπτώσεων υπογονιµότητας, το αίτιο εντοπίζεται στη µήτρα της γυναίκας.Εδώ περιλαµβάνονται οι πολύποδες, τα ινοµυώµατα, δυσπλασίες (διάφραγµα) και οι ενδοµητρικές συµφύσεις που παρατηρούνται συνήθως σε γυναίκες που έχουν κάνει πολλές αποξέσεις, οι σοβαρές ή υποτροπιάζουσες φλεγµονές της µήτρας.
Ενδοµητρίωση:
Είναι η παρουσία κυττάρων του ενδοµητρίου (ενδοµήτριο είναι ο εσωτερικός χιτώνας της µήτρας) σε έκτοπες θέσεις όπως π.χ. τοίχωµα µήτρας (αδενοµύωση), ωοθήκες, περιτόναιο. Γενικά υπολογίζεται ότι στο 15-25% των υπογόνιµων γυναικών υπάρχει ενδοµητρίωση, ενώ το 30-50% των γυναικών µε ενδοµητρίωση εµφανίζει προβλήµατα γονιµότητας.
Οι µηχανισµοί µε τους οποίους η ενδοµητρίωση µπορεί να προκαλέσει υπογονιµότητα:
1. δρα τοξικά στο απόθεµα ωαρίων στις ωοθήκες και οδηγεί σε πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια
2. επηρεάζει την εµφύτευση του εµβρύου στο ενδοµήτριο µέσω ουσιών του ανοσοποιητικού συστήµατος
3. προκαλεί συµφύσεις και απόφραξη στις σάλπιγγες
Ηλικία:
Για την πλειοψηφία των γυναικών η γονιµότητα (η ικανότητα για επίτευξη εγκυµοσύνης) µειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Η µείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας είναι σταδιακή: αρχίζει να φαίνεται µετά τα 30 έτη, επιταχύνεται στην ηλικία µεταξύ των 35 και 40 ετών και σχεδόν µηδενίζεται µέχρι τα 45 έτη. Υπάρχουν βέβαια και οι σπάνιες περιπτώσεις των γυναικών που µπαίνουν στην εµµηνόπαυση πολύ νωρίτερα, π.χ. πριν τα 40 τους χρόνια. Το πραγµατικό πρόβληµα είναι ο αριθµός και η ποιότητα των ωαρίων της γυναίκας: ο αριθµός των ωαρίων µειώνεται όσο αυξάνει η ηλικία και αντίστοιχα η ποιότητα των ωαρίων γίνεται χειρότερη. Αυτό αυτόµατα επηρεάζει και την ποιότητα των εµβρύων µετά τη γονιµοποίηση. Όσο αυξάνει η ηλικία της γυναίκας, τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος αποβολών, δηλαδή στην ηλικία 25-29 ετών ο κίνδυνος αποβολής είναι 10%, ενώ στην ηλικία των 40-44 είναι 34%. Επιπλέον, όσο πιο προχωρηµένη είναι η ηλικία της γυναίκας, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος χρωµοσωµικών ανωµαλιών στο έµβρυο.

Διάγνωση Γυναικείας Υπογονιμότητας

Η Υπερηχογραφική Υστεροσαλπιγγογραφία αποτελεί την πλέον σύγχρονη τεχνική ελέγχου της διαβατότητας των σαλπίγγων αλλά και της κοιλότητας της μήτρας , χρησιμοποιώντας σκιαγραφικό αφρού (HYFOSY) το οποίο εντοπίζεται εύκολα κατά τη διάρκεια του ενδοκολπικού υπερήχου.

Ανώδυνη Υπερηχογραγραφική Υστεροσαλπιγγογραφία

Η εν λόγω τεχνική πλεονεκτεί της κλασσικής μεθόδου ελέγχου των σαλπίγγων και της μήτρας (υστεροσαλπιγγογαφία) καθώς:

1.Είναι ανώδυνη , διαρκεί περίπου 15 λεπτά και δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία (πχ λήψη αντιβίωσης ή αναλγητικού)

2.Δεν δέχεται ακτινοβολία η εξεταζόμενη

3.Χρησιμοποιείται ειδικό υποαλλεργικό gel αντί για το κλασικό σκιαγραφικό υγρό, που μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

4.To ειδικό gel έχει ήπια αποφρακτική δράση π.χ. από βλέννες, καθώς η δίοδος του gel τις απομακρύνει και ανοίγει τις σάλπιγγες. Οπότε, η νέα μέθοδος δρα και ‘θεραπευτικά’, όχι μόνο διαγνωστικά.

5.Η εξέταση γίνεται από γυναικολόγο ειδικό αναπαραγωγής , έτσι η εξεταζόμενη βλέπει στον υπέρηχο την εξέλιξη της εξέτασης και ο γιατρός της εξηγεί βήμα-βήμα τι συμβαίνει.

6.Γίνεται συνδυασμός πληροφοριών και από τον ενδοκολπικό γυναικολογικό υπέρηχο (ενδελεχής έλεγχος τραχήλου, μήτρας, ωοθηκών) ταυτόχρονα με την εξέταση της διαπερατότητας των σαλπίγγων. Στο τέλος της εξέτασης αυτής δίνεται γνωμάτευση πιστοποιημένη σε ό,τι αφορά την διαπερατότητά των σαλπίγγων αλλά και για την υπερηχογραφική εξέταση

ΑΝΩΔΥΝΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ (HYFOSY) -γυναικεία υππογονιμότητα-Δήμητρα Κύρου

Πώς γίνεται η Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία (HYFOSY);

Η νέα μέθοδος υπερηχογραφίας με αφρώδες σκιαστικό υλικό από πολυσακχαρίτη (ExEmFoam) (HyFoSy) γίνεται με ενδοκολπική εξέταση . ‘Ενας πολύ λεπτός καθετήρας ειδικά σχεδιασμένος, περνά στον τράχηλο της μήτρας, έχει ένα πολύ μικρό μπαλόνι στην άκρη του, το οποίο φουσκώνει για να σφραγίσει τον εσωτερικό πέρασμα του τραχήλου. Μόλις ο καθετήρας είναι στη θέση του σταθερός, εγχύεται η ειδική σκιαγραφική ουσία. Το σκιαγραφικό από τη μήτρα προχωρά προς τις σάλπιγγες και η όλη πορεία παρατηρείται μέσω της οθόνης του υπερήχου . Έτσι φαίνεται ξεκάθαρα κατά πόσο οι σάλπιγγες είναι διαβατές ή αν παρατηρείται κάποιο εύρημα. Επίσης, φαίνεται το σχήμα της μήτρας και η παρουσία ανωμαλιών της διάπλασης (διάφραγμα, συμφύσεις, ινομυώματα), οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν υπογονιμότητα ή αποβολές.
Η διάρκεια εξέτασης είναι περίπου 15 λεπτά και πραγματοποιείται καλύτερα μεταξύ της 7ης και της 11ης ημέρας του κύκλου σας, αν και οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τη διακοπή της περιόδου είναι εξίσου κατάλληλη.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα αίτια της γυναικείας υπογονιμότητας;

Οι βασικές αιτίες γυναικείας υπογονιμότητας είναι: η αδυναμία ή η διαταραχή ωορρηξίας, οι μη διαβατές σάλπιγγες, η ελλαττωματική ενδομήτρια κοιλότητα, τα χαμηλά αποθέματα και η χαμηλή ποιότητα ωαρίων!

Ποια είναι τα συμπτώματα της γυναικείας υπογονιμότητας;

Τα πιο συχνά συμπτώματα της γυναικείας υπογονιμότητας είναι η ακανόνιστη περίοδος, η απουσία περιόδου και οι έντονοι πόνοι κατά την διάρκεια της εμμήνου ρύσεως.

Πώς αντιμετωπίζεται η γυναικεία υπογονιμότητα;

Ανάλογα με την αιτία που προκαλεί την γυναικεία υπογονιμότητα, επιλέγεται και η πιο κατάλληλη μέθοδος για την αντιμετώπισή της. Οι πιο συχνοί τρόποι αντιμετώπισης είναι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, η λήψη φαρμακευτικής αγωγής και οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής!