Κρυοσυντήρηση Ωαρίων

Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται
η κατάψυξη ωαρίων;

Αρχικά η µέθοδος αναπτύχθηκε προκειµένου να µπορέσουν γυναίκες που διαγνώσθηκαν µε καρκίνο να διατηρήσουν τη γονιµότητά τους πριν από ακόµη αρχίσει η χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Οι περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στις ωοθήκες της γυναίκας και µπορεί να οδηγήσουν ακόµα και σε στειρότητα. Είναι όµως και µια σηµαντική επιλογή για γυναίκες µε οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εµµηνόπαυσης. Οι γυναίκες αυτές έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιµότητά τους µέσω της δηµιουργίας ενός αποθέµατος ωαρίων και ψύξης αυτού, για την περίπτωση που παύσει η παραγωγή σε νεαρή ηλικία. Μια οµάδα γυναικών είναι κι εκείνες που καθυστερούν τη µητρότητα. Οι λόγοι που οδηγούν µια γυναίκα να θέλει να τεκνοποιήσει σε µεγαλύτερη ηλικία, είναι συνήθως η ανάγκη για οικονοµική εξασφάλιση και η αναζήτηση επαγγελµατικής καταξίωσης. Ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών όµως αναζητά απλά τον κατάλληλο σύντροφο για τη δηµιουργία οικογένειας. Η κατάψυξη ωαρίων δίνει λύση στις γυναίκες αυτές και τους επιτρέπει να «αγοράσουν» χρόνο.

Η µείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας της γυναίκας καθώς µεγαλώνει οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αναπόφευκτη µείωση της ποσότητας και της ποιότητας των ωαρίων. Καταψύχοντας τα ωάρια κατά τη διάρκεια της γονιµότερης περιόδου στη ζωή µιας γυναίκας µας επιτρέπει να παρακάµψουµε τέτοιου είδους προβλήµατα, δίνοντας καλύτερες πιθανότητες για την απόκτηση ενός υγιούς παιδιού.

Αρχικά η µέθοδος αναπτύχθηκε προκειµένου να µπορέσουν γυναίκες που διαγνώσθηκαν µε καρκίνο να διατηρήσουν τη γονιµότητά τους πριν από ακόµη αρχίσει η χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Οι περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στις ωοθήκες της γυναίκας και µπορεί να οδηγήσουν ακόµα και σε στειρότητα. Είναι όµως και µια σηµαντική επιλογή για γυναίκες µε οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εµµηνόπαυσης. Οι γυναίκες αυτές έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιµότητά τους µέσω της δηµιουργίας ενός αποθέµατος ωαρίων και ψύξης αυτού, για την περίπτωση που παύσει η παραγωγή σε νεαρή ηλικία. Μια οµάδα γυναικών είναι κι εκείνες που καθυστερούν τη µητρότητα. Οι λόγοι που οδηγούν µια γυναίκα να θέλει να τεκνοποιήσει σε µεγαλύτερη ηλικία, είναι συνήθως η ανάγκη για οικονοµική εξασφάλιση και η αναζήτηση επαγγελµατικής

καταξίωσης. Ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών όµως αναζητά απλά τον κατάλληλο σύντροφο για τη δηµιουργία οικογένειας. Η κατάψυξη ωαρίων δίνει λύση στις γυναίκες αυτές και τους επιτρέπει να «αγοράσουν» χρόνο.

Η µείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας της γυναίκας καθώς µεγαλώνει οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αναπόφευκτη µείωση της ποσότητας και της ποιότητας των ωαρίων. Καταψύχοντας τα ωάρια κατά τη διάρκεια της γονιµότερης περιόδου στη ζωή µιας γυναίκας µας επιτρέπει να παρακάµψουµε τέτοιου είδους προβλήµατα, δίνοντας καλύτερες πιθανότητες για την απόκτηση ενός υγιούς παιδιού.

Τι πρέπει να κάνει µια γυναίκα για να φτάσει
στο να καταψύξει τα ωάρια της;

Η γυναίκα υποβάλλεται στην κλασσική ορµονική θεραπεία της εξωσωµατικής γονιµοποίησης µε σκοπό να διεγερθούν οι ωοθήκες και να δηµιουργηθούν αρκετά ωοθηλάκια. Ακολουθεί ωοληψία, αντί όµως τα ωάρια να γονιµοποιηθούν µε το σπέρµα του συντρόφου, υπόκεινται σε µια επεξεργασία προετοιµασίας και εν συνεχεία κατάψυξης.

Πώς γίνεται η κατάψυξη
και η µετέπειτα απόψυξη
των ωαρίων;

Τα ώριµα ωάρια τα οποία έχουν συλλεχθεί καταψύχονται χρησιµοποιώντας µια τεχνική που ονοµάζεται υαλοποίηση (vitrification) και πραγµατοποιείται στους -96 βαθµούς Κελσίου, αποφεύγοντας το σχηµατισµό κρυστάλλων στο εσωτερικό τους. H υαλοποίηση των ωαρίων περιλαµβάνει τη χρήση υψηλών συγκεντρώσεων της ειδικής κρυοπροστατευτικής ουσίας, πριν την ακαριαία ψύξη τους. Επειδή η χρήση µιας τέτοιας ουσίας είναι δυνητικά τοξική για το ωάριο, η τεχνική απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και υψηλή εξειδίκευση.

Τα ωάρια µπορούν να διατηρηθούν µέχρι και δέκα χρόνια, ενώ η γυναίκα µπορεί να τα χρησιµοποιήσει όποτε επιθυµήσει σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Όταν χρειαστεί, τα ωάρια αποψύχονται µε ταχεία αύξηση της θερµοκρασίας τους, γονιµοποιούνται µε µικρογονιµοποίηση (επειδή το εξωτερικό περίβληµα του ωαρίου σκληραίνει όταν παγώσει) µε το σπέρµα του συντρόφου ή δότη και δηµιουργούνται έµβρυα, τα οποία µεταφέρονται στη µήτρα της γυναίκας.

Είναι σηµαντικό ότι η ηλικία των ωαρίων κατά την απόψυξη παραµένει η ίδια όπως την ηµέρα της κατάψυξης.

Πόσο επιτυχής είναι η κατάψυξη ωαρίων;

Τα ποσοστά επιβίωσης µετά την απόψυξη των κρυοσυντηρηµένων ωαρίων είναι 65-80%, παρόµοια µε αυτά των κρυοσυντηρηµένων εµβρύων, ενώ τα ποσοστά γονιµοποίησης τους είναι 60-80% και αυτά συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα των κατεψυγµένων εµβρύων (Sapiro et al., 2008). Τα ποσοστά εγκυµοσύνης µετά από κρυοσυντήρηση ωαρίων προσεγγίζουν εκείνα των φρέσκων ωάριων και των κατεψυγµένα εµβρύων (Nagy et al.,2009).

Ποια είναι η ιδανική ηλικία για να καταψύξει
η γυναίκα τα ωάρια της;

Η ιδανική ηλικία είναι 31-35 ετών. Ωστόσο, οι περισσότερες γυναίκες οι οποίες καταφεύγουν στην κατάψυξη ωαρίων είναι ηλικίας 36-40 ετών. Αν και τα ωάρια από γυναίκες σε αυτή την ηλικιακή οµάδα θα οδηγήσουν σε λιγότερες κυήσεις από εκείνες από τις γυναίκες κάτω των 35 ετών, οι γυναίκες αυτές εξακολουθούν να επωφελούνται από την προληπτική κατάψυξη ωαρίων, δεδοµένου ότι η σχετιζόµενη µε την ηλικία µείωση της γονιµότητας µετά από τα 42 χρόνια είναι πολύ σηµαντική. Η κατάψυξη ωαρίων προσφέρει στη γυναίκα την δυνατότητα να επιλέξει η ίδια την ηλικία που αυτή θεωρεί ιδανική για να αποκτήσει παιδί.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η κρυοσυντήρηση ωαρίων;

Η  κρυοσυντήρηση ή αλλιώς κατάψυξη ωαρίων είναι μία μέθοδος διατήρησης του γενετικού υλικού της γυναίκας, που της δίνει την ευκαιρία να επιλέξει αυτή πότε θα γίνει μητέρα χωρίς να περιορίζετε από την φθίνουσα ποιότητα και ποσότητα των ωαρίων μετά τα 35 έτη!

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για την κρυοσυντήρηση ωαρίων;

Η  κρυοσυντήρηση ή αλλιώς κατάψυξη ωαρίων είναι μία μέθοδος διατήρησης του γενετικού υλικού της γυναίκας, που της δίνει την ευκαιρία να επιλέξει αυτή πότε θα γίνει μητέρα χωρίς να περιορίζετε από την φθίνουσα ποιότητα και ποσότητα των ωαρίων μετά τα 35 έτη!

Ποια είναι τα ποσοστά επιβίωσης των κρυοσυντηρημένων ωαρίων;

Τα ποσοστά επιβίωσης µετά την απόψυξη των κρυοσυντηρηµένων ωαρίων είναι 65-80%, ενώ τα ποσοστά γονιµοποίησης τους είναι 60-80%.