Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ο όρος υποβοηθούμενη αναπαραγωγή χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο όλων εκείνων των ιατρικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την σύλληψη ενός εμβρύου. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή συμπεριλαμβάνει τη γονιμοποίηση της γυναίκας μέσω της ενδομήτριας σπερματέγχυσης αλλά και την εξωσωματική γονιμοποίηση. Η εξωσωματική γονιμοποίηση περιγράφει όλες εκείνες τις ιατρικές μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επίτευξη γονιμοποίησης του ωαρίου υπό εργαστηριακές συνθήκες εκτός του σώματος της γυναίκας!

Ενδοµήτρια Σπερµατέγχυση

Εξωσωµατική Γονιµοποίηση (IVF)

Λόγοι για τους οποίους ένα ζευγάρι οδηγείται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ένα ζευγάρι οδηγείται στη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μετά από την αδυναμία επίτευξης φυσικής σύλληψης. Πιο συγκεκριμένα, αν ένα ζευγάρι προσπαθεί να συλλάβει για ένα διάστημα που ξεπερνά το 1 έτος και η γυναίκα βρίσκεται κάτω από τα 35, πρέπει να διεξαχθούν εξειδικευμένες εργαστηριακές και κλινικές εξετάσεις. Αυτό το χρονικό περιθώριο μειώνεται στους 6 μήνες αν η γυναίκα βρίσκεται πάνω από τα 35.

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Θεσσαλονίκη

H ∆ρ. Κύρου ∆ήµητρα MD, PhD είναι γυναικολόγος µε εξειδίκευση στη διερεύνηση της υπογονιµότητας και την υποβοηθούµενη αναπαραγωγή. Είναι σύμβουλος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της μεγαλύτερης Γυναικολογικής και Μαιευτικής κλινικής της βορείου Ελλάδας, Fertilia by Genesis, ενώ το ιδιωτικό της ιατρείο βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;

Ο όρος Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή αφορά τις μεθόδους εκείνες που βοηθούν ένα ζευγάρι στην σύλληψη και επίτευξη της εγκυμοσύνης. Οι δύο βασικοί μέθοδοι είναι η σπερματέγχυση και η εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πότε είναι απαραίτητη η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;

Όταν το ζευγάρι αντιμετωπίζει προβλήματα γονιμότητας για παρατεταμένη χρονική περίοδο και κατόπιν υπόδειξης ενός εξειδικευμένου ιατρού γονιμότητας.

Ποιο είναι το κόστος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;

Το κόστος καθορίζεται από τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη της σύλληψης.