Πώς ο ύπνος επηρεάζει την εξωσωματική γονιμοποίηση;

Αναμφισβήτητα ο τρόπος ζωής τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών  μπορεί να έχει ποίκιλες επιδράσεις στη γονιμότητά τους, αλλά και στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Όταν  αναφερόμαστε στον τρόπο ζωής, εννοούμε ένα σύνολο συνειδητών αλλά και ασυνείδητων πρακτικών της καθημερινότητας που επηρεάζουν τη γενικότερη, αλλά και την αναπαραγωγική υγεία μας!Κάθε γυναίκα που βρίσκεται στη  διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης πρέπει να γνωρίζει πως ο τρόπος ζωής της επηρεάζει άμεσα τη γονιμότητα της.

Ο τόπος ζωής βέβαια  δεν αφορά μόνο το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και το στρες.

Σε αυτό το άρθρο θα αναλυθεί το πως ο ύπνος επηρεάζει τη γυναικεία γονιμότητα! Βλέπετε αν και πολύ συχνά αμελούμε να συμπεριλάβουμε τον ύπνο ως έναν παράγοντα που επηρεάζει την αναπαραγωγική ικανότητα των γυναικών, η αλήθεια είναι πως η ποιότητα του μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη γυναικεία γονιμότητα αλλά και τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης!

Πώς ο ύπνος επηρεάζει την ποιότητα ωαρίων;

Η ποιότητα των ωαρίων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι  ζωτικής σημασίας ώστε να επιτευχθεί ο τελικός της σκοπός που είναι μία υγιής κύηση! Πιο συγκεκριμένα, μεγάλη προοπτική μελέτη η οποία ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του ύπνου 1.276 γυναικών, οι οποίες ήταν σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, έδειξε ότι ο <ανθυγιεινός ύπνος> (σύντομος νυχτερινός ύπνος, ανεπαρκής χρόνος ύπνου, κακή ποιότητα ύπνου) μπορεί:

  • Να μειώσει την ποσότητα των ωαρίων
  • Τα ποσοστά ωριμότητας τους
  • Την δυνατότητα γονιμοποίησης τους

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες οι οποίες κοιμόντουσαν λιγότερο από επτά ώρες τη νύχτα και ανέφεραν προβλήματα με τον ύπνο τους είχαν λιγότερα ωάρια (-11,5%) και λιγότερο καλής ποιότητας από εκείνες που κοιμόντουσαν επτά έως οκτώ ώρες. Επιπλέον, όσες ανέφεραν κακή ποιότητα ύπνου είχαν 20% χαμηλότερο ποσοστό γονιμοποίησης από τις γυναίκες που ανέφεραν καλή ποιότητα ύπνου. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες οι οποίες αντιμετώπιζαν προβλήματα στον ύπνο περισσότερες από τρεις φορές την εβδομάδα είχαν λιγότερα ωάρια και τελικά έμβρυα από εκείνες που δεν είχαν πρόβλημα να κοιμηθούν.

Ωστόσο, ένα αξιοσημείωτο εύρημα που προέκυψε από την ίδια μελέτη είναι  ότι οι γυναίκες που κοιμόντουσαν από εννέα έως δέκα ώρες τη νύχτα είχαν χαμηλότερες πιθανότητες κλινικής εγκυμοσύνης από εκείνες που ο ύπνος τους ήταν επτά έως οκτώ ώρες. Οι ισχυρές θετικές συσχετίσεις μεταξύ της διάρκειας ύπνου και του αριθμού των ωαρίων που ανακτήθηκαν, του ποσοστού γονιμοποίησης, των εμβρύων καλής ποιότητας και του ποσοστού εγκυμοσύνης ήταν εμφανείς μόνο σε γυναίκες άνω των 30 ετών. Έτσι, μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμά πως η επίδραση της διάρκειας του νυχτερινού ύπνου  σε σχέση με την εμφύτευση και την κλινική εγκυμοσύνη τροποποιείται ανάλογα με την ηλικία.

Αιτίες για τη συσχέτιση ύπνου και ποιότητας ωαρίων

Αν και οι υποκείμενοι μηχανισμοί είναι ελάχιστα κατανοητοί, φαίνεται ότι η απορρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού μπορεί να προκαλέσει μειωμένο απόθεμα ωοθηκών, μη φυσιολογική ευαισθησία των κυττάρων της θήκης, διαταραγμένη επιδιόρθωση του DNA και τελικά αρνητική επίδραση στην ποιότητα των ωαρίων. Ως κιρκάδιος ρυθμός για τον άνθρωπο, ορίζεται ο κύκλος των διαδικασιών που ακολουθεί ο οργανισμός μας κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετράωρου και επηρεάζει διάφορους βιοχημικούς δείκτες, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Οι διαταραχές του ύπνου μάλιστα, θεωρούνται από  τους πιο συχνούς και σοβαρούς παράγοντες της απορρύθμισης του κιρκάδιου ρυθμού.

Πιο συγκεκριμένα, τα  συμπεράσματα της μελέτης αυτά θα μπορούσαν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι ένας διαταραγμένος κιρκάδιος ρυθμός μπορεί να μειώσει τα επίπεδα μελατονίνης στο ωοθυλακικό υγρό και να προκαλέσει βλάβη στα ωάρια από το οξειδωτικό στρες.

Πλέον, υπάρχει μία πληθώρα από βιβλιογραφικές πηγές που υποστηρίζουν πως ο τρόπος ζωής μίας γυναίκας αλλά και ενός άντρα μπορεί να έχει σημαντική επίδραση εν γένει στην αναπαραγωγική τους ικανότητα αλλά και στα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείται ένας υγιεινός τρόπος ζωής  που περιλαμβάνει την άσκηση, τη σωστή διατροφή, τη  διακοπή του καπνίσματος, την απόρριψη του στρες και φυσικά τον υγιή ύπνο.

Η Δρ. Κύρου βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, παρέχοντας σας την απαραίτητη ιατρική καθοδήγηση, ώστε να μεγιστοποιήσετε την πιθανότητα  για την επίτευξη του στόχου σας, που είναι να κρατήσετε το μωρό σας στην αγκαλιά σας.

Επικοινωνήστε με το ιατρείο γονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της Δρ. Δήμητρας Κύρου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ώστε να ξεκινήσετε άμεσα την διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης!